CAREER

SELECŢIE STUDENŢI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA ACTIVITATEA DE CERCETARE DIRECTĂ/ CONSULTANŢĂ LA SOCIETĂŢILE PILOT DIN MESSINA – Mobilitate în Italia, Messina în perioada 06-12 iunie 2016 in cadrul proiectului Erasmus Plus, Parteneriate strategice, nr. 2014-1-RO01-KA203-002961 “Connection between accounting research, education and the employer’s needs within the European framework” (CAREER)[1]

Coordonator:
Universitatea de Vest din Timişoara, România

Parteneri:
Vytauto Didziojo Universitetas, Lituania
Universita Degli Studi Di Messina, Italia

Descarca

SELECTION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN DIRECT RESEARCH / CONSULTANCY ACTIVITIES AT PILOT COMPANIES FROM  MESSINA, Mobility in Italy, Messina, during 06-12 June 2016 within the project Erasmus Plus, Strategic Partnerships, no. 2014-1-RO01-KA203-002961 “Connection between accounting research, education and the employer’s needs within the European framework” (CAREER)[1]

Coordinator:
West University of Timisoara, Romania

Partners:
Vytauto Didziojo Universitetas, Lithuania
Universita Degli Studi Di Messina, Italy

Download

Multiplication Event

Peer mentor program for students and researchers

25.04.2016-26.04.2016
West University of Timișoara,
Faculty of Economics and Business Administration
Timișoara, Romania

Organized within the Project “Connection between accounting research,
education and the employer’s needs within the European framework”
,
Acronim: CAREER, project no.  2014-1-RO01-KA203-002961

Funding through Erasmus+ Programme,
Key Action: Cooperation for innovation and good practices exchange,
Domain: Strategic partnerships in higher education

SELECŢIE STUDENŢI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA ACTIVITATEA DE CERCETARE DIRECTĂ/ CONSULTANŢĂ LA SOCIETĂŢILE PILOT DIN ROMÂNIA – Mobilitate în Lituania, Kaunas în perioada 14-20 martie 2016 in cadrul proiectului Erasmus Plus, Parteneriate strategice, nr. 2014-1-RO01-KA203-002961 “Connection between accounting research, education and the employer’s needs within the European framework” (CAREER)[1]

Coordonator:
Universitatea de Vest din Timişoara, România

Parteneri:
Vytauto Didziojo Universitetas, Lituania
Universita Degli Studi Di Messina, Italia

Descarcă

 

SELECTION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN DIRECT RESEARCH / CONSULTANCY ACTIVITIES AT PILOT COMPANIES FROM  ROMANIA,
Mobility in Lithuania, Kaunas, during 14-20 March 2016 within the project Erasmus Plus, Strategic Partnerships, no. 2014-1-RO01-KA203-002961 “Connection between accounting research, education and the employer’s needs within the European framework” (CAREER)[1]

Coordinator:
West University of Timisoara, Romania

Partners:
Vytauto Didziojo Universitetas, Lithuania
Universita Degli Studi Di Messina, Italy

Download